„DOM ŚWIETEJ ELŻBIETY” W KWIDZYNIE
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY

   Podstawowym zadaniem Zgromadzenia jest uwielbienie Boga i współdziałanie w budowaniu Jego Królestwa. Placówka Sióstr Elżbietanek w Kwidzynie urzeczywistnia to miedzy innym poprzez ; służbę ubogim, chorym i osobom starszym.
Nasz „Dom Św. Elżbiety” sprawuje całodobowa opiekę nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi, często nie wiedzącymi nawet o swoim istnieniu. Aktualnie dysponujemy 30 miejscami dla osób starszych.
   Aby stworzyć atmosferę domową wśród chorych, najpierw musi on zaistnieć wśród pracującego personelu. O to przede wszystkim dbamy, gdyż gdyby tego nie było ludzie starsi, chorzy wyczuliby istniejący dysonans i to zapewne zachwiałoby ich poczucie bezpieczeństwa. Wśród pań pracujących panuje serdeczna, przyjacielska atmosfera. Każda z nich stara się pomóc koleżance, a także jest zatroskana o każdego mieszkańca naszego domu, niezależnie , czy jest to jej podległy pensjonariusz, czy należy do koleżanki.
   By atmosfera była zawsze miła, mimo iż praca nie raz jest ciężka i trudna, to jednak staramy się zachować spokój.    By wciąż utrzymywać atmosferę przyjaźni i braterstwa wspólnie organizujemy imieniny, wspólne spotkania przedświąteczne. Wtedy dzielimy się cennymi uwagami i doświadczeniami dotyczącymi naszych chorych. Ustalamy nowe zasady itp.